ฟื้นฟูเซลล์ผิวระดับดีเอ็นเอ ด้วย Active Stem Cell จากเกล็ดเลือด โดยเทคนิคเฉพาะทางการแพทย์

PRP(Platelet Rich Plasma) รักษาฝ้า กระ หลุมสิว รูขุมขนกว้าง ด้วย วิธีการเซลล์ซ่อมเซลล์ในระดับดีเอ็นเอ โดยเทคนิคเฉพาะที่ BAC Clinic ฟื้นฟูเซลล์ผิวให้เปล่งปลั่งสุขภาพดี รักษาจุดด่างดำ ด้วย โกร์ท แฟคเตอร์ เข้มข้น จากเกล็ดเลือดในรูปแบบ Active stemcell PRP


  โกร์ท แฟคเตอร์ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1950 โดย Stanley Cohen และ Rita Levi-Montalcini ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้เป็นการจุดประกายของ Platelet rich plasma (PRP) หรือส่วนของพลาสมา/น้ำเลือดในปริมาณเล็กน้อย ที่มีส่วนประกอบของเกล็ดเลือดในปริมาณที่สูง ซึ่งผลงานนี้ส่งผลให้พวกเขาได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

   All PRP is not the same; PRP เหมือนกัน แต่ใช่ว่าจะเหมือนกัน ซึ่งการให้ได้มาซึ่ง PRP ประสิทธิภาพสูง ต้องคำนึงถึง protocol ที่ใช้ในการปั่นแยกส่วน, ต้องผ่านขบวนการ activation โดย blood activator, tube ที่เลือกใช้ต้องมีมาตรฐาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การกระตุ้น (Activated) เกล็ดเลือด ได้อย่างเข้าใจขบวนการที่เชื่อมโยงไปถึงขั้นตอนการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ( aggregation method)เพื่อให้ได้ซึ่ง proteins growth factor, hormones และ fibrinogen ในปริมาณที่สูงเพียงพอเพื่อให้เกิดขบวนการฟื้นฟูเซลล์อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ เป็นเรื่องจำเป็น

  วิธีในการเตรียม Platelet rich plasma (PRP) นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการใช้ PRPอย่างแพร่หลายซึ่งการรักษาด้วย PRP นั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก หากเข้าใจวิธีการในการให้ได้มาซึ่ง โกร์ท แฟคเตอร์ ที่สามารถทำงานได้ทันเวลา และตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ซึ่ง PRP ได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมากว่า 30 ปีแล้ว เช่นใน การรักษาผมร่วง รักษาแผลเป็น หลุมสิว รวมถึงการฟื้นฟูผิวจากภายในเพื่อลดริ้วรอย ชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัย รักษาโรคที่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

   โดยส่วนประกอบของเกล็ดเลือด ได้มาจากเลือดของผู้ป่วยเอง (Autologous blood) ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูง แทบจะไม่มีอาการข้างเคียงใดๆที่เป็นอันตรายเลยเนื่องจากไม่ใช่สารสังเคราะห์ ซึ่งเกล็ดเลือดที่ได้จากการเตรียมนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลหิตครบส่วน (whole blood) ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมประมาณ 5-10 เท่า ซึ่งเลือดครบส่วนนั้น จะประกอบด้วย พลาสมาเหลวประมาน 55%, เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood cell) เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood cell) และเกล็ดเลือด (Platelet) โดยเกล็ดเลือดก็แบ่งออกเป็น 2 ชนิดก็คือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) และเกล็ดเลือดที่ไม่เข้มข้น (Platelet Poor Plasma)

   ซึ่งในส่วนของพลาสมานั้น จะประกอบไปด้วย โปรตีน กลูโคส เกลือแร่ในรูปไอออน ฮอร์โมน คาร์บอนไดออกไซด์ เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดแดง ในการเตรียม PRP ซึ่งคือการปั่นแยกเพื่อให้ได้พลาสมาที่มีส่วนประกอบของเกล็ดเลือดในปริมาณสูงนั้น จะทำให้ได้โปรตีน โกร์ท แฟคเตอร์ ซึ่งถูกกระตุ้นให้หลังออกมาจากเกล็ดเลือดที่ active เพื่อกระตุ้นขบวนการสมานบาดแผล (wound healing) ซึ่ง growth factors นี้จะประกอบด้วย isomer ของ platelet-derived growth factor ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจาก α-granules เมื่อเกล็ดเลือดได้รับการกระตุ้น นอกจากนี้บนผิวของเกล็ดเลือดจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างและทำหน้าที่ต่างๆกัน เมื่อเกล็ดเลือดถูกกระตุ้น รวมทั้งยังพบ signal molecule อาทิเช่น CD9, CD-W17, CD41, CD42a-d, CD51, CD-W60, CD61, CD62P, CD63 ซึ่งมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในขวบการ adhesionของกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย

   โดย Ibrahim และคณะ ได้พูดถึงประสิทธิภาพในการสมานแผลอย่างรวดเร็วของ PRP โดยการเข้าไปซ่อมแซมในระดับ ดีอ็นเอ ซึ่งเหตุผลตรงนี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจถึงประสิทธิภาพในการสมานแผลและรักษารอยแผลเป็น การกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจน กระตุ้นการเติบโตและการแบ่งเซลล์ของผิวหนัง ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมผิว ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ รวมถึงมีการใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย

| ข้อควรรู้สั้นๆ |


  เกล็ดเลือด (platelet ) หรือ thrombocytes เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก เป็นแหล่งสำคัญของโกร์ท แฟคเตอร์, โปรตีน, ไซโตไคน์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเซลล์
  Platelet-rich plasma (PRP) คือ ส่วนประกอบของพลาสมา ที่มีความเข้นข้นของเกล็ดเลือดเป็น 5-10 เท่า ของระดับเกล็ดเลือดจากเลือดครบส่วนปกติ โดยปกติเกล็ดเลือดทำให้หน้าที่ในกระบวนหายของแผล ด้วยการปลอดปล่อยสารที่เรียกว่า Growth Factor, Protein และ cytokines ซึ่งจะทำหน้าที่ให้เลือดแข็งตัว ในการกระตุ้นการหายของแผล และซ่อมแซมเซลล์ ทำให้เซลล์เติบโต การสร้างหลอดเลือดใหม่ การสร้างกระดูก และการสังเคราะห์คอลลาเจน เป็นต้น

   BAC Clinic เลือกใช้ PRP ซึ่งผสมผสานน้ำยากระตุ้น stem cell หรือ activator ด้วย protocol ที่ใส่ใจทุกๆขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ growth factors ในปริมาณที่สูง เพื่อที่จะสามารถกระตุ้น native adult stem cells ตามธรรมชาติ เพื่อในการใช้ในการรักษา ด้านผิวหนังและความงาม (dermatology) รักษาแผลเป็น (wound healing) ฟื้นฟูให้ผิวที่เสื่อมสภาพตามอายุนั้นกลับมามีคอลลาเจน และยืดหยุ่นดีอีกครั้ง (skin rejuvenation ) รวมถึงรักษาโรคที่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย

การใช้ PRP กับการรักษาฝ้า

ก่อน
หลัง

รูปที่ 1 แสดงผลก่อนและหลังการรักษาฝ้าด้วย PRP (Çayırlı et al., 2014)


  จากผลการศึกษาของ Çayırlı และคณะ ในปี 2014 โดยการใช้เทคนิคทาง PRP โดยได้มีการเจาะเลือดจากคนไข้ 8 มิลลิลิตร โดยใช้ tube ซึ่งประกอบด้วยเจลและสารกันเลือดแข็ง นำมาทำการปั่นแยกที่ความเร็ว 3,500 rpm เป็นเวลา 8 นาที และทำการแยกส่วน PRP ซึ่งอยู่บริเวณ buffy coat หลังจากนั้นใช้เข็มเบอร์ 32 G ทำการฉีด PRP ดังกล่าวลงสู่ใต้ผิวด้วยวิธีการทางเมโสเธอราปี โดยกำหนดไปที่ผิวหนังชั้น papillary dermis หรือที่ระดับความลึกประมาณ 1.5∼2.0 มิลลิเมตร ใช้ปริมาณ PRP ทั้งหมดประมาณ 1.5 มิลลิลิตร โดยทำการฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกันที่ 15 วัน เมื่อจบการศึกษาพบว่า ฝ้า ชนิด epidermal ลดลงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 1 (หลัง)

   ส่วนประกอบที่สำคัญของเกล็ดเลือดใน α-granules พบว่ามีสารสำคัญทางชีวภาพกว่า 30 ชนิด รวมถึง platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor (TGF)-β1, 2, epidermal growth factor, และ mitogenic growth factors เช่น platelet-derived angiogenesis factor and fibrinogen3 ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่ TGF-β1 เป็นโกร์ท แฟคเตอร์ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเกิดฝ้า

   จากการศึกษาของ Kim และคณะ ซึ่งทำการศึกษาบทบาทของTGF-β1 ต่อการเกิดฝ้า พบว่า TGF-β1 ส่งผลยับยั้งการสร้างเมลานินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผลการรักษาที่ดีขึ้นนอกจากบทบาทของ TGF-β1ยังน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ผิวมีความแข็งแรงขึ้น เนื่องจาก PDGF มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนและกรดไฮยารูโลนิก

   กล่าวโดยสรุป การใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นนั้น สามารถนำมาใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ควบคู่กับการทำเมโสเธอราปี, เลเซอร์, micro needling, ฟิลเลอร์ รวมถึงการร้อยไหม เนื่องจากเป็นวิธีการที่ปลอดภัย เพราะเป็นการใช้เลือดของคนไข้เอง ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยถึงประสิทธิภาพของ PRP อย่างแพร่หลาย ดังนั้นการเตรียม PRP อย่างเข้าใจขบวนการให้ได้มาซึ่งโกร์ท แฟคเตอร์ ในปริมาณสูง เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งจากที่ได้กล่าวข้างต้น โกร์ท แฟคเตอร์ ใน α-granules ซึ่งมีสารสำคัญกว่า 30 ชนิด จะถูกหลั่งออกมา เมื่อเกล็ดเลือดผ่านขบวนการ activation ซึ่งทาง BAC Clinic (บีเอซี คลินิก) ให้บริการโปรแกรม ในการรักษาฝ้า กระ รักษาผมร่วง หลุมสิว ด้วย SCF หรือ Active stemcell PRP โดยใช้ขั้นตอนและเทคนิคเฉพาะในการเตรียม ซึ่งรวมถึงการกระตุ้นเกล็ดเลือดด้วย Activator

   เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้ PRP ที่มีความเข้มข้นของ Growth Factor และประสิทธิภาพสูง และ ด้วยเทคนิคการฉีดเฉพาะตัว ซึ่งสามารถทำควบคู่กับทรีทเม้นท์อื่นๆได้เช่น อาทิเช่น Pico laser ซึ่งใช้ในการรักษาฝ้า กระ เม็ดสี หลุมสิว โดยไม่ใช้ความร้อน จึงไม่ทำร้ายผิว โดยเฉพาะถ้าทำควบคู่กับโปรแกรม SCF-pigment Zero จะเป็นการแก้ปัญหาฝ้า กระสะสม และฟื้นฟูผิวควบคู่กันได้เป็นอย่างดี และเข้าถึงต้นเหตุเพื่อเป็นการ maintain ผลลัพธ์หลังการรักษาให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การรักษาหลุมสิวและรักษารูขุมขนโดยทำควบคู่กับ Gold derma laser ซึ่งนอกจากจะเห็นผลรวดเร็ว ยังคืนความอ่อนเยาว์สดใสให้กับผิวพรรณได้เป็นอย่างดี รวมถึงการรักษาผมร่วงด้วย SCF ที่ผสมผสาน biotin ก็เป็นวิธีการดูแลเส้นผมที่ได้เข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุด

Active stemcell PRP เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ และเสริมสร้างผิวจากภายในในระดับลึก เนื่องจากคอลลาเจนและอิลาสตินลดลง ต้องการดูอ่อนเยาว์ ผิวหน้าดูเปล่งปลั่ง (facial rejuvenation)
 • ผู้ที่ต้องการรักษาสิว ฝ้ากระ จุดด่างดำ รอยดำจากสิว
 • ช่วยให้ขนาดรูขุมขนเล็กลง ช่วยรักษาหลุมสิว หรือรอยแผลเป็น
 • ผู้ที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำ ร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก มีปัญหาผิวหน้าแห้ง
 • ผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วง เซลล์รากผมไม่แข็งแรง
 • แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลของการรักษาแตกต่างในแต่ละบุคคล

Active stemcell PRP มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เจาะเลือดจากข้อพับ ประมาณ 10 ซีซี
 • นำเลือดมาปั่นเพื่อสกัดผ่านเครื่อง Centrifuge เพื่อให้ได้เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นและมี Growth Factor สูง หรือที่เรียกว่า PRP (PLATELET RICH PLASMA)
 • แยกเกล็ดเลือดที่สมบูรณ์และเข้มข้นออกมา (PRP)
 • Pre-loaded PRP ที่สมบูรณ์ กับ Activator ในสัดส่วนที่คำนวนมาอย่างดี
 • ฉีดเกล็ดเลือด PRP กลับเข้าไปสู่ส่วนต่างๆของใบหน้าในชั้นใต้ผิวด้วยเทคนิคทางเมโสเธอราปี่

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำ Active stemcell PRP


 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ที่มีโรคผิวหนังบางประเภท
 2. ผู้ที่รับประทานยาสลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด
 3. ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง
 4. ผู้ที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของระบบเลือดและเกร็ดเลือด
 5. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
 6. ผู้ที่เป็นโรคตับ
 7. ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง
 8. ผู้ที่มีโรคทางภูมิคุ้มกันต่อตนเอง (autoimmune)
 9. ผู้ที่รับประทานวิตามินอี หรือสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว
ควรทำ Active stemcell PRP บ่อยแค่ใหน

โดยปกติจะเห็นผลลัพธ์หลังการทำไปแล้ว 2-4 สัปดาห์ ควรกระตุ้นซ้ำอีก เพื่อการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ ควรทำ PRP Therapy ประมาณ 2-4 ครั้ง โดยเว้นระยะห่าง 2-4 สัปดาห์ ซึ่งผลการรักษาจะสามารถอยู่ได้นานถึง 12 – 18 เดือน

การปฏิบัติตัวก่อนทำ Active stemcell PRP
 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม
 2. ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆ ประมาณ 1.5 – 2 ลิตร
 3. ห้ามรับประทานยาต้านการอักเสบและการแข็งตัวของเลือดในกลุ่ม ASA หรือ NSIAD ก่อนทำ 2-3 วัน
 4. ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อย่างน้อย 2-3 วัน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีควบคู่ไปกับการรักษา มีข้อควรปฏิบัติหลังจากทำดังนี้
 1. ควรงดล้างหน้า 4-6 ชั่วโมงแรกหลังการทำ
 2. หลีกเลี่ยงแสงแดดประมาณ 2- 3 วัน
 3. งดการออกกำลังกายอย่างหนัก
 4. ทาครีมบำรุงผิวได้ตามปกติ แต่ให้หลีกเลี่ยงการทาครีมที่มีส่วนผสมของ AHA หรือสาร Whitening
 5. ควรพักหน้า โดยงดแต่งหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาประเภทแอสไพริน(Aspirin) และไอบูโพรเฟ่น(Ibuprofen) ประมาณ 2-3 วัน
 7. ทาครีมบำรุงผิวหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ตามปกติ
 8. ควรใช้ยาลดปวดกลุ่มพาราเซตามอล
 9. บางคนอาจบวมได้ 2-3 วัน มีรอยเข็มหรือช้ำเล็กน้อย

References

DL Villela, VL Santos. Evidence of the use of platelet-rich plasma for diabetic ulcer: a systematic review. Growth Factors 2010;2:111-6.

Çayırlı, M., Çalışkan, E., Açıkgöz, G., Erbil, A. H., & Ertürk, G. (2014). Regression of melasma with platelet-rich plasma treatment. Annals of Dermatology, 26(3), 401.

Ibrahim ZA, El-Tatawy RA, El-Samongy MA, Ali DA. Comparison between the efficacy and safety of platelet-rich plasma vs. microdermabrasion in the treatment of striae distensae: clinical and histopathological study. J Cosmet Dermatol 2015;14(14):336-46.

Kim DS, Park SH, Park KC. Transforming growth factor-beta1 decreases melanin synthesis via delayed extracellular signal-regulated kinase activation. Int J Biochem Cell Biol 2004;36:1482-1491.
ต้องการฟื้นฟูผิว คืนความอ่อนเยาว์ รักษากระฝ้า ด้วย Active Stem Cell จากเกล็ดเลือดเข้มข้น นัดหมายได้ที่